Een door de jaren mismeesterde herenwoning werd ontdaan van alle oneigenlijke aanpassingen die erin werden aangebracht.  Het ontwerp spitst zich daarbij toe op de evenwichtsoefening tussen reconstructie en restauratie enerzijds, gekoppeld aan een energetische upgrade van de buitenschil anderzijds.  De bestaande kamerstructuur, die kenmerkend is voor de typologie van deze woningen, werd behouden en kreeg een nieuwe invulling toebedeeld waar nodig.
De buitengevels werden aan de binnenzijde voorzien van een dampopen isolatiesysteem op basis van houtvezelisolatie.  De wanden werden nieuw afgewerkt met een leempleister met als afwerklaag een dunpleister op kleur, samengesteld uit leem, kalk en natuurlijke pigmenten.  Een ecologische verbouwing die schuilgaat in een herenwoning uit het begin van de 20ste eeuw.
Ter hoogte van de dakverdieping is er een zolderkamer weggenomen om een buitenkamer te maken.  Er zijn genereuze vensteropeningen aanwezig naar de aanliggende ruimtes.  Het dakvlak en de bovendakse gevels zijn bekleed met messing staande naad.  De wanden die de buitenkamer begrenzen vormen volwaardige gevels.
Nieuwe elementen zijn ontworpen zodat ze aansluiting zoeken met de vormgeving van het bestaande.  Basisproportie en materialisatie zijn op elkaar afgestemd, maar er blijft een onderscheid waarneembaar tussen wat nieuw en bestaand is.  Op deze manier werd een rustig en evenwichtig interieur gerealiseerd zonder grote contrasten.  Een evenwichtige omgeving als achtergrond voor het dagelijks leven.