Op het dak van het SNCB-depot aan de Birminghamstraat in Anderlecht wordt een tijdelijke inrichting gepland met een uitkijkpunt over de vallei van de Zenne en de stad Brussel.  Het initiatief maakt deel uit van een stadsvernieuwingscontract en voorziet een participatietraject met de bewoners uit de wijk. 
Het project tracht een samenhangend geheel te ontwikkelen dat sterk genoeg is om op te wegen tegen de minder mooie aspecten van de site.  In plaats van een solitair gebouw stellen we voor om een schakeling van verschillende ruimtes en belevenissen langsheen een parcours naar het uitzichtpunt te creëren.  Het parcours krijgt vorm als een amfitheater en vormt een circulaire beweging over de site.  De volledige diepte van het dak wordt ingenomen en de aanwezige hoogteverschillen worden zo overwonnen.  
Het amfitheater is in zichzelf gekeerd en wordt zodanig vormgegeven dat het een neutrale achtergrond biedt.  Deze neutraliteit laat toe aan gebruikers om de ruimte toe te eigenen.  Tegelijkertijd is de ruimte die wordt afgebakend erg groot en laat ze kleinschalige evenementen toe, zoals film-, dans- en muziekvoorstellingen.
Vanuit het amfitheater worden verschillende omliggende ruimtes bereikt die elk inspelen op een specifieke beleving of gebruik.  Het uitzichtpunt is het eindpunt van het traject.  In functie van het nog op te starten participatietraject met de buurtbewoners kan verder bepaald worden wat wenselijk is.  Ook laat dit toe om gedurende de looptijd van dit initiatief wijzigingen door te voeren en in te spelen op nieuwe wensen.
Het geheel wordt opgebouwd uit conventionele materialen zoals hout & vezelcementplaten.  De constructie is zo opgevat dat houtverbindingen demonteerbaar zijn en de gebruikte materialen gerecupereerd kunnen worden.