Het bezoekerscentrum De Vroente en het aanpalende Bijenteeltmuseum, aan de rand van de Kalmthoutse Heide, hebben een grote nood aan veranderingswerken. Het bestaande gebouw, opgericht in de jaren ’90, vertoont dermate veel gebreken dat de bestaande gevels en daken aan vervanging toe zijn. Tegelijkertijd worden binnenin het bezoekerscentrum beperkte herinrichtingswerken uitgevoerd om antwoord te bieden aan de nieuwe noden van gebruikers en bezoekers.
We richten het ontwerpend onderzoek doelbewust op de zoektocht naar een materialenpallet en tektoniek die meer aansluiting zoekt bij de omgeving. De volumetrie van het gebouw, dat erg veel hoeken en kanten heeft, trachten we te versterken tot een meer samenhangend geheel.
Waar mogelijk gebruiken we materialen afkomstig uit recuperatie. Nieuwe metselwerkgevels worden opgebouwd met recuperatiesteen, het groendak wordt hergebruikt,… zelfs het grind op het plat dak wordt gerecupereerd. Nieuwe materialen worden geselecteerd op basis van hun invloed op de leefomgeving, van bij de productie tot aan de recyclage toe. Het materialenpallet dat we zo samenstellen is elementair en robuust.
Op de planopbouw hebben we weinig invloed.  Doelgericht worden bepaalde zones ‘ontpit’ om meer doorzichten tot stand te brengen binnenin het gebouw.  Een evenwichtsoefening om binnen de restricties van de bestaande structuur interventies te doen zonder daarbij budget verslindende aanpassingen aan deze structuur te moeten doen.